E-faktura

Som ett led i vårt arbete att minimera påfrestningen på miljön har vi infört möjligheten att skicka ut E-fakturor till våra kunder. Fakturorna skickas krypterat och säkert direkt från vårt trafiksystem. E-fakturor underlättar dels för oss men oftast även för våra kunder och det är fler och fler som väljer detta alternativ framför de gamla vanliga pappersfakturorna.

Vill du också få dina fakturor som E-fakturor? Kontakta oss på 0771-80 30 30 eller skicka ett mejl på info@nordictransport.se.
einvoice