Om Nordic Transport

Nordic Transport är ett transportföretag som består av samarbetspartners i hela Norden. Våra partners är alla lokala företag som sätter kunden i fokus. Tack vare detta och en stor egen fordonsflotta kan vi erbjuda ett komplett logistikkoncept där inget uppdrag är omöjligt. Kombinationen speditör och transportör ger oss många synergieffekter och gör att vi oftast kan erbjuda en mer kostnadseffektiv lösning än många av våra konkurrenter.

Vi ser också till att löpande utbilda vår personal så att det alltid finns kunniga och engagerade människor som möter dig som kund via telefon, chatt eller på annat sätt. Att leverera på rätt tid på rätt plats är vad Nordic Transport står för!

Intresserad av att veta mer om oss? Läs mer under ”Våra tjänster” eller kontakta oss på 0771-803030.

IMGP9981_1

RossingGruppen Holding AB

Nordic Transport är en del av RossingGruppen Holding AB. RossingGruppen är en koncern bestående ett 10-tal likasinnade företag som tillsammans arbetar efter att utforma en modern helhetslösning inom transportbranschen. Vi strävar efter att genom storlek och ansamlad branschkompetens kunna ge kunden en professionell produkt med en jämn och exceptionellt hög servicenivå till ett överkomligt pris. RossingGruppen omsätter omkring en kvarts miljard kronor årligen och sysselsätter drygt 300 personer. Huvudkontoret ligger i Halmstad men koncernen finns representerad på ett flertal orter runtom i landet.Ansvar och trafiksäkerhet

Nordic Transports ansvarsbestämmelser är i enlighet med NSAB 2000, ALLTRANS 2007 och våra egna transportvillkor. Dessa gäller om inte annat har skriftligen överenskommits mellan beställare och Nordic Transport.

Nordic Transport tillämpar reklamationsrutiner och gäller vid samtliga av våra uppdrag.

Vid reklamation av gods kontakta vår trafikledning på 0771-80 30 30 eller order@nordictransport.se

Trafiksäkerhetspolicy

Nordic Transport skall vid alla sina transportuppdrag prioritera trafiksäkerheten och tryggheten för chaufförer och medtrafikanter. Nordic Transport strävar efter att i största möjliga mån bidra till ett vänligare trafikklimat.

Nordic Transport ska därför verka för att:

  • Extra hänsyn visas mot oskyddade trafikanter såsom barn och cyklister
  • Vänlighet och tålamod visas mot alla medtrafikanter
  • Ingen kör alkohol- eller drogpåverkad
  • Bilbälte alltid används
  • Kör- och vilotidsregler respekteras och efterlevs
  • Hastigheten anpassas efter hastighetsbestämmelser, väglag och sikt
  • Avstånd hålls till framförvarande fordon
  • Gods lastsäkras enligt gällande föreskrifter
  • All personal utbildas i trafiksäkerhetsfrågor
  • Alkolås finns i tunga fordon